Sygeplejersken

Carina Bukholt

CarinaCarina (f. 1976) har erfaring fra 13 års ansættelse på OUH med sig. Derudover 6 år i almen praksis.

Hun har senest arbejdet på fødeafdelingens ultralydsafsnit og har under denne ansættelse uddannet sig til sonograf. Carina varetager opgaver i sygeplejerskekonsultationen, laver laboratorieundersøgelser og ultralydsscanner gravide.